moryaener.de
Willkommen auf meiner Homepage

svenska
Allt började i november 2006. Sedan längre tid hade Meike, min sambo, och jag bestämt oss för att flytta till Sverige och jobba som läkare där. Men vi trodde att det vore nästan omöjligt att få  jobb i Sverige  utan specialistkompetens. Men det var det inte.
Oktober 2006 fanns en annons i den tyska läkaretidningen att läkare sökas inom många områden i hela Sverige. Vi läste annosen och skrev en email till författeren och fått svar inom några timmar. Vi var inbjudna till ett informationsmöte i Hamburg i novemermånad. Vi skulle träffa några personalrekryterare från norra Sverige som söker läkare inom allmänmedicin.  
Vi var på mötet och träffade en personalspecialist från Västerbottens Läns Lanstinget som erbjöd oss att komma till Lycksele och se hur arbetet inom Västerbottens vårdcentraler är. Det var bara några veckor senare att vi reste till Lappland för att träffar ett flertal  läkare och verksamhetschefer och få mer information om Sveriges hälsosystem men också om livet inom glesbygden. Det var naturen på en sida och arbetsmiljön på andra sidan som ledde till beslutet att flytta till Sverige för att arbete som ST-läkare i Åsele.
Vi kom överens ganska snabbt angående utbildningsplanering, arbetsplats och pengar. Allt lät bättre än situationen i Tyskland så vi bestämde oss för att flytta till Åsele så snabbt som möjligt. Tack vore hjälpen av personalen i Åsele gick det väldigt snabbt att hitta rätt hus.  August 2007 flyttade vi till Sverige.
 Lite senare började vi arbete men samtidigt hade vi språkkurs. Allt gick riktigt bra och vi hade det lätt att lära känna hela teamet och grannskapet även om det var svart att prata svenska i början.
Sedan januari 2008 arbetar vi på  riktigt, dvs heltid i sjukstugan. Vi hade en lugna och sakta start här. Ibland är det svart att förstå vad patienterna menar, men det är aldrig ett stort problem. Man får tillräcklig tid så att man kan prata lite längre med patienterna och kan förklara vad man menar. Och bäst är att vi har en egen handledare som lär oss alla metoder och färdigheter man behöver som allmänläkare.;-)

bli svensk